Foreningens hjemmeside

Nuværende og potentielle medlemmer af foreningen skal på hjemmesiden kunne finde relevant og opdateret information om foreningen. Det betyder at der på hjemmesiden skal være

-          Kontaktoplysninger for bestyrelsen inkl. de enkelte medlemmers opgaver. Bestyrelsen er ansvarlig herfor og gennemgår årligt hjemmesidens aktualitet.

-          Kontaktoplysninger for relevante udvalg herunder festudvalg, husudvalg og Højen Hule. Bestyrelsens kommunikationsansvarlige har denne opgave.

-          Opdaterede programmer og kontaktoplysninger for samtlige børne- og ungdomsklubber samt familieklubber og På tværs. Det er kontaktpersonen for de enkelte klubber, der er ansvarlig for at sende disse informationer til WEB-administrator Anne Hørlyck Clemmensen på ah@toerring-gym.dk. Udover tekst må aktuelle billeder fra klubberne meget gerne medsendes.

-          Datoer for relevante arrangementer herunder generalforsamling, foreningsfester og distriktsaktiviteter. Information herom sendes ligeledes til WEB-administrator.

-          Dagsorden for generalforsamlingen skal fremgå af foreningens hjemmeside jf. vedtægterne

Der skal, udover ovenstående, ikke forventes nyheder eller aktuelt stof på hjemmesiden.

 

Foreningens facebookside

Foreningen har en fælles facebookside og enkelte klubber har endvidere egne facebooksider. På foreningens fælles facebookside orienteres primært foreningens aktuelle medlemmer samt interessenter om foreningens liv og aktiviteter. Der opfordres til at både børne- og ungdomsklubber og familieklubberne løbende lægger billeder og tekst op om deres aktiviteter. Tilsvarende fra foreningsfester og øvrige aktiviteter på tværs af foreningen.

 

Foreningens nyhedsmail

Alle tilmeldte til foreningens nyhedsmail modtager første uge i måneden en samlet nyhedsmail. Alle nye medlemmer i foreningen tilmeldes automatisk nyhedsmailen. Der udsendes ca. 8-10 nyhedsmail om året. Der orienteres via nyhedsmail om generalforsamling, foreningsfester og øvrige tværgående aktiviteter. Derudover kan der sendes informationer fra de enkelte klubber fx i forbindelse med opstart, ligesom relevante nyheder fra Distriktet videresendes. Slutteligt tilstræber bestyrelsen, at der efter hvert bestyrelsesmøde sendes en orientering om drøftelser, beslutninger, mv. Månedens nyhedsmail placeres også som nyhed på foreningens facebookside. Der må meget gerne sendes billeder sammen med tekstopslag.

 

Foreningsbygningen

På foreningens informationstavler i Ungdomscentret er de enkelte klubber mv. velkomne til at hænge aktuelle programmer eller information om arrangementer. Det er de enkelte klubbers ansvar at alene aktuelt materiale er ophængt. Altså den der hænger op piller også ned… Bestyrelsen vil kun sjældent anvende informationstavlerne til kommunikation med medlemmerne. Der henvises i stedet til de elektroniske kanaler skitseret ovenfor.

 

Bestyrelsen for KFUM & KFUK i Vejle

Oktober 2018