Ny Bestyrelse 2012

    Den nye bestyrelse har konstitueret sig med Ruth Homann som formand.

    Se resten af bestyrelsen

    her

    Referatet fra generalforsamlingen ligger

    her